سرویس و نگهداری انواع دژنکتور و پست برق

با انجام سرویس و نگهداری دژنکتور و پست برق طبق زمان بندی معین میتوان صحت عملکرد کلیدها و رله ها در طول دوره را مورد بررسی  و در صورت معیوب بودن رفع عیب گردد. از خدمات سرویس پست شرکت پایاتوان می توان به موارد ذیل اشاره نمود

بازدید های کارشناسی بازدید از سکسیونرها و ریگلاژ آنها  بازدید از دژنکتورها و ریگلاژ قسمت های مکانیکی آن  آچارکشی اتصالات  تابلو های 20 کیلو ولت  رفع نشتی دژنکتورهای روغنی تست رله های متصل به دژنکتور (بوخهلتس، ترمومتر و…) تست کنتاکت، تایمینگ، رله های پرایمری و زکندری  تعمیر . عیب یابی و اورهال کامل انواع دژنکتور های  ABB – ASEA – MEIDEN – AREVA و پارس سوئیچ

image
با ما در ارتباط باشید : 03538275477