تست های ترانسفورماتور

تست انواع ترانسفورماتور، دژنکتور و رله های حفاظتی در یزد

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد

شرکت پایاتوان با داشتن آزمایشگاه مجهز و دستگاه های تست بروز، از معتبرترین آزمایشگاه های تست و تعمیر ترانسفورماتور، دژنکتور و رله های حفاظتی در یزد می باشد.

تست های مربوط به ترانسفورماتور بشرح ذیل می باشد

تست دی الکتریک روغن ترانسفوماتور

تست-روغن-ترانسفورماتور-شرکت-پایاتوان-یزد

آزمایش روغن نه تنها در حین نصب بسیار مهم است ، بلکه باید به طور منظم و دوره ای انجام شود. آزمایش منظم روغن ترانسفورماتورها نیز برای اطمینان از کارکرد صحیح سیستم بسیار مهم است. روغن به عنوان عایق الکتریکی و خنک کننده ترانسفورماتور عمل می کند. آزمایش روغن موارد مختلفی از جمله مقدار اسیدیته ، ضریب دی الکتریک ، میزان رطوبت، کشش سطحی و… می باشد.  به بیان ساده ، آزمایشات روغن وضعیت عایق و روغن را مورد تحلیل قرار می دهد.

تست مقاومت عایقی ترانسفوماتور

تست میگر تراتسفورماتور شرکت پایاتوان یزد

این آزمایش به عنوان آزمایش مقاومت عایق نیز شناخته می شود و برای سنجش کیفیت عایق ترانسفورماتور انجام می شود. این تست با استفاده از یک دستگاه سنجش مقاومت با ظرفیت بالا انجام می شود . بسته به دمای کارکرد عایق و تمیزی ترانسفورماتور نتایج آزمایش متفاوت می باشد. نتایج حاصل از تست باید مقاومت عایقی بالاتری نسبت به آنچه برای آن مدل ترانسفورماتور توسط استانداردهای بین المللی بیان شده است نشان دهد.  اندازه گیری مقاومت بین سیم پیچ های اولیه و سیم پیچ های ثانویه و اندازه گیری مقاومت بین زمین و سیم پیچ ها ضروری است.

اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ترانسفوماتور

 

تست نسبت تبدیل ترانسفوماتور

 

تست گروه برداری ترانسفوماتور

 

تست اتصال کوتاه

 

تست مدارباز ترانسفوماتور

 

تست فشار روغن ترانسفوماتور

 

تست رله بوخهلتز و ترمومتر

 

اندازه گیری هارمونیک جریان بی باری

با ما در ارتباط باشید : 03538275477